Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek

RSS Zdroj

Nebol pridaný žiadny RSS zdroj

Obchodné podmienky

 

I. OBCHODNÉ PODMIENKY


     Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len dodávateľ) a riadi sa zásadami Občianskeho zák. č. 513/1991 Zb., resp. Obchodného zák. č. 40/1964 v platnom znení.

 

1) Základné informácie

     Internetový obchod je určený pre VO odberateľa, podnikateľské subjekty, tj., právnické i fyzické osoby podnikajúce v SR na základe platných zákonov. Internetový obchod ponúka príslušenstvo pre mobilné telefóny a ďalšie produkty. K produktom môžu byť v objednávke viazané i služby dodávateľa. Internetový obchod zabezpečuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po prípadné doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

 

2) Ceny pre odberateľa

     Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v eurách. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky.

Ceny pre odberateľov sú uvádzané vrátane DPH.

 

3) Objednávka - platnosť, stavy, zrušenie

     Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb i o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim je táto objednávka záväzná!! Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky i o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, pokiaľ ide o maloobchodný predaj. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa.

 

PRACOVNÁ DOBA ODBYTU:

Pondelok - Piatok; 08:00 hod. - 15:00 hod.

 

4) Spôsoby platby za tovar

     Pre úhradu objednaného tovaru je k dispozícii nasledujúci spôsob platby: 

Dobierka - kupujúci platí v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky. 

 

5) Objednávka - podmienky pre dodanie tovaru

      Okrem základnej podmienky, ktorou je dostupnosť tovaru na sklade internetového obchodu, sa ďalšie podmienky líšia podľa zvoleného spôsobu platby: 

Platba dobierkou - podmienkou pre dodanie je odoslanie objednávky s úplnými a pravdivými údaji, ako aj UVEDENÝ TELEFONICKÝ KONTAKT. Bez uvedenia kompletných údajov pre doručenie bude objednávka zrušená.

 

6) Dodanie tovaru

     Tovar je dodaný kuriérskou prepravnou službou spravidla do 3 pracovných dní od objednania. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho stav a množstvo bez zbytočného odkladania akonáhle prevezme tovar. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie (pretlačenie, roztrhnutie a pod.) obalu alebo neúplnosť zásielky, musí požadovať od doručovateľa okamžité spísanie zápisu o poškodení alebo neúplnosti zásielky a bez tohoto zápisu nesmie kupujúci zásielku prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, pokiaľ je zo stavu jej poškodenia zrejmé, že dodaný tovar nemôže riadne plniť svoju funkciu.

 

7) Poplatky

 

Pri doručení kuriérom: 3,50 EUR bez DPH

 

8) Doklady

      Kupujúci obdrží pri každej dodávke tovaru daňový doklad. K niektorým výrobkom môže byť priložený záručný list.

 

9) Vrátenie tovaru

     V prípade, že kúpna zmluva je uzavretá podľa bodu 4, má kupujúci v súlade s §623 odst.1 Obč. zák., v platnom znení odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený nepoškodený, kompletný tovar vrátane obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi zaslať späť dodávateľovi v lehote maximálne 14 dní. Dodávateľ posúdi vrátenú dodávku a ak uzná oprávnenosť požiadavky, za vrátený tovar poukáže kupujúcemu peniaze na účet udaný kupujúcim. Ak tovar nie je vrátený v lehote alebo je vrátený poškodený, vyhradzuje si dodávateľ právo ho neprijať, odoslať ho späť kupujúcemu a účtovať mu dopravné a balné, alebo účtovať vzniknuté náklady.

 

10) Reklamácie

     Kupujúci zašle reklamovaný tovar poštou na adresu centrály. Kupujúci je povinný postúpiť reklamovaný tovar k reklamácii v originálnom balení vrátane manuálov, s daňovým dokladom a záručným listom. Pri reklamácii tovaru je povinnosťou kupujúceho uviesť spoločne s tovarom a príslušnými doklady aj dôvod reklamácie. Štandardná záruka na produkty predávané dodávateľom vyrobené pred 1.1.2004 je 6 mesiacov, na produkty vyrobené po 1.1.2004 je záruka 24 mesiacov. Na jednotlivý tovar môže byť záruka predĺžená podľa podmienok výrobcu, či dodávateľa. Skutočná dĺžka záruky pre daný tovar je uvedená v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na daňovom doklade a záručnom liste. Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, na vady vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje. Dodávateľ poskytuje na dodávané produkty i pozáručný servis.

 

11) Ochrana údajov o kupujúcom (platí len pre fyzické osoby - nepodnikateľov)

     Dodávateľ zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabraní zneužitiu údajov odberateľa, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Dodávateľ bude zaobchádzať s dátami odberateľa podľa zákona o “Ochrane osobných údajov”. Odberateľ súhlasí so zadaním svojich údajov do systému dodávateľa.


12) Záverečné ustanovenia

     Uvedené "Všeobecné obchodné podmienky" sú platné od 1.1.2004 do vydania nových a súhlas s ich znením je podmienkou pre použitie internetového obchodu kupujúcim. Jednotlivé články týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné nezávisle na sebe, neplatnosť jedného článku nespôsobí neplatnosť celých obchodných podmienok.


II. VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

 

     Veľkoobchodné podmienky sú platné pre registrovaných obchodných partnerov. 

Objednávky je možné zasielať: predovšetkým cez webovú stránku, prípadne e-mailom.

Spôsob odberu tovaru: zásielkovou službou, osobný (iba registrovaný veľkoodberatelia)


PREPRAVNÉ PRE VEĽKOOBCHOD

Pri objednávkach:

do 100,00 EUR s DPH: 3,50 € + DPH

nad 100,00 EUR s DPH: bez poplatku za prepravnéÚvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty